Zorla tecavüz sonucu gebe bırakılan kadının bebeğini aldırması caiz midir?

Hayatın ve neslin korunması bütün ilahî dinlerin başlıca hedefleri arasında yer almıştır. İslam dini de insana ve insan hayatına büyük değer verir. Bu itibarla, her ne şekilde olursa olsun ana rahminde meydana gelen bir canlının kesin ve meşru bir mazeret olmadıkça dıştan bir müdahale ile (düşürme, kürtaj gibi yollarla) yaşama imkânının yok edilmesi cinayet sayılmıştır. Annenin hayati tehlikesi gibi meşru bir sebebe dayanmaksızın döllenme olduktan sonra kürtaj câiz değildir [Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, III, 556-557]. Günümüzde tıp alanındaki ilerlemeler, daha döllenme olur olmaz ceninin canlı bir varlık olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla hangi safhada olursa olsun annenin hayati tehlikesi olmadıkça bebek aldırılamaz. Hamileliğin tecavüz sonucu oluşmuş olması bu hükmü değiştirmez.(DİYANET)