Zina eden kadın kocasından boşanmış olur mu?

Zina büyük günahlardan biri olmakla beraber nikâhı ortadan kaldıran unsurlardan değildir. Ancak, kocanın zina yapan eşini boşama ya da boşanmak için mahkemeye müracaat etme hakkı vardır. Bununla birlikte koca, evliliği devam ettirmenin daha hayırlı olacağını düşünüyorsa, bu günahı işleyen hanımını boşamayabilir [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 50, İstanbul, 1984]. Bir adam Hz. Peygamber (s.a.s.)’e gelerek: “Benim eşim kendisine dokunan eli geri çevirmez.” diye eşini şikayet edince, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) o adama: “Öyleyse onu boşa.” cevabını vermiştir. Adam, “Ben onu çok seviyorum.” deyince, Peygamberimiz (s.a.s.) “O hâlde onu tut.” buyurmuştur [Nesâî, Nikâh, 12; Talak, 34]. İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu bu kanaattedir. Bazı âlimlere göre ise, karı ya da kocadan biri zina yaptığı takdirde araları- nın ayrılması gerekir. Bu görüşte olan âlimler Nur suresindeki şu ayet-i kerime ile delil getirmektedirler: “Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu mü’minlere haram kılınmıştır.” [Nur, 24/3] Çoğunluğu teşkil eden âlimlere göre bu ayet-i kerime tahrim/ yasaklama değil, zina eden birisi ile iffetli birinin evlenmesinin uygun olmadığı anlamını taşımaktadır. Ayrıca, Nur suresi 26.ayet-i kerimesinde de bu husus vurgulanmaktadır [İbn Rüşd, Bidâ- yetü’l-Müctehid, İstanbul, II, 33, 34].