Zifaf gecesi namazı var mıdır?

Kur’an ve sünnette zifaf gecesinde kılınması emir ya da tavsiye
edilen özel bir namaz yoktur. Her hangi bir zorunluluk bulunmamakla
birlikte zifaf gecesinde kişinin şükür ve dua maksadıyla
iki ya da dört rekât nafile namaz kılması örfte yaygınlık
kazanmıştır. Bunun bir sakıncası da yoktur.(Diyanet)