Yeryüzündeki mahlûklara acımayana, göktekiler acımaz.