Vesveseli kimsenin boşaması geçerli midir?

Sözlükte “fısıltı, hışırtı gibi gizli söz, fiskos, kuruntu” gibi anlamlara gelen vesvese, kişinin yapmadığı bir fiili yaptığı veya söylemediği bir sözü söylediği şüphesine kapılmasıdır. Vesveseli kimsenin karısını boşadığına dair içinden geçirdiği kuruntuları ile boşama olmaz. Nitekim Ukbe b. Âmir’den mevkuf olarak nakledilen bir hadiste vesveseli kimsenin boşamasının geçerli olmadığı [Buhârî, Talak, 11] belirtilmiştir. Vesveseli kimsenin içinden geçirdiği boşamayı aslında buna hiç de niyeti yokken sözlü olarak ifade etmesi hâlinde şayet vesvesesi aklına hâkim olmuş, onu ne söylediğini bilemez hâle getirmişse sözlerine itibar edilmez [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Beyrut, VI, 272].