Tevhid Nedir ?

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Tevhid nedir ? Tevhid, sözlükte, bir şeyin bir olduğuna hükmetmek, onu bir olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak tevhid, mutlak anlamda Allah’ın bir olduğuna, O’ndan başka ilâh bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eder. Tevhid; Allah’ı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek; eşi, benzeri, yardımcısı, ortağı, babası, oğlu olmadığına iman edip ibâdet ile de O’nu birlemektir. Yani ibâdeti O’ndan başkasına yapmamak ve yalnız O’na tahsis etmektirTevhid ayrıca ;

  • ALLAH AZZE VE CELLE NİN İNSANI KENDİSİNDEN DOLAYI YARATTIĞI ŞEYDİR. YANİ ALLAH SÜBHANE VE TEALA’NIN İNSANLAR TARAFINDAN BİRLENMESİ ALEMLERİN YARADILIŞ GAYESİDİR.

“Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım.” ( Zariyat 56 )

  • KURAN’IN İNDİRİLMESİNİN, AYETLERİNİN MUHKEM KILINMASININ VE TAFSİLATLI OLARAK AÇIKLANMASININ SEBEBİDİR.

“Elif, Lâm, Ra. Bu kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye âyetleri kesin  kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitaptır.” ( HUD  1 )

  • RASULLERİNDE GÖNDERİLMESİNİN AMACIDIR. ALLAH TEALA’NIN EN SEVDİĞİ KULLARI OLAN PEYGAMBERLERİN YERYÜZÜNDE SIKINTI ÇEKMELERİ VE BU SIKINTILARA KATLANMALARININ SEBEBİ YERYÜZÜNDE TEVHİD OLSUN, İNSANLAR ALLAH’I BİRLESİN VE ŞİRKTEN UZAK DURSUNLAR DİYEDİR.

 “Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: “Benden başka İlâh yoktur, Bana kulluk edin” diye vahy etmişizdir.”                    ( ENBİYA SÜRESİ 25 )

 

Konu ile ilişkili diğer yazılar;

Tevhid’in Önemi ve İslam’daki Yeri Nedir ?