Taşıyıcı annelik caiz midir? Taşıyıcı annelik yapması için bir kadınla nikâhlanılabilir mi?

İster kadın ister erkekteki bir rahatsızlık sebebiyle
olsun tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı
takdirde: a) Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin
de nikâhlı eşlere ait olmak yani bunlardan herhangi biri
yabancıya ait olmamak; b) Döllenmiş olan yumurta başka
bir kadının rahminde değil kendi rahminde (yumurtanın
sahibi olan eşin rahminde) gelişmek; c) Bu işlemin gerek
anne babanın gerekse doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli
sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağının tıbben
sabit olması şartıyla, normal yoldan gebe kalması ve anne
olması mümkün olmayan evli hanımların, çeşitli tıbbi yollarla
gebeliklerinin sağlanmasında İslami hükümler açısından bir sakınca görülmemektedir. Başka kadının yumurtası veya kocası
dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının
gebeliğinin sağlanması ise, insanlık duygularını rencide etmesi
ve zinanın yasaklanmasının en önemli nedenlerinden biri olan
neslin karışıp bozulmasına sebebiyet vermesi gibi nedenlerden
dolayı caiz görülmemektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi,
taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk dünyaya getirmek caiz
değildir. Sperm sahibi erkek ile taşıyıcı anne arasında (geçici)
bir nikâh akdi yapılması bu hükmü değiştirmez.(Diyanet)