Sütkardeşler birbiriyle evlenebilir mi?

İslam’a göre kişi sütkardeşiyle evlenemez. Kur’an-ı Kerim’de;
“Sizi emziren analarınız ve sütkız kardeşleriniz (size haram kılındı.)”
[Nisâ, 4/23] buyurulur. Hz. Peygamber de (s.a.s.): “Doğum yoluyla haram olanlar, süt emme-emzirme yoluyla da haramdır.”
buyurmuştur [Buhârî, Nikâh 20; Müslim, Radâ 1; Ebû Dâvûd, Nikâh 7].
Fıkıh âlimlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde
emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana
gelmesi için yeterlidir. İmam Şâfiî ise süt hısımlığının oluşabilmesi
için ilk iki yaş içinde beş ayrı seferde ve doyurucu nitelikte
olmasının şart olduğunu söylemektedir [Merğinânî, el-Hidâye,
I, 223, İstanbul, 1986; Nevevî, el-Mecmu’, XX, 77-80, Beyrut, 1985].(Diyanet)