Sütkardeşler arasındaki tesettürün ölçüsü nedir?

Aralarında süt hısımlığı bulunan kimseler birbirlerine mahrem sayılırlar. Evliliği devamlı surette haram hâle getiren sebepler; akrabalık, süt hısımlığı ve evlilikten kaynaklanan hısımlık olmak üzere üç tanedir [Nisâ, 4/23]. Tesettürü emreden ayette Yüce Allah, inanan bir kadından gözlerini haramdan sakındırması- nı istemiş ve zinet yerlerini yabancı erkeklere göstermemesini emretmiştir [Nur, 24/31]. İslam âlimleri bu ayetlere ve konu ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.)’in söz ve uygulamalarına [Buhârî, Şehâdât, 7; Ebû Dâvûd, Nikâh, 6] dayanarak birbirlerine mahrem olan kimseler arasındaki tesettürün ölçüsünü belirlemişlerdir. Buna göre bir erkeğin yukarıdaki sebeplerden biri ile evlenmesi yasak olan bir kadı- nın başına, saçına, yüzüne, bacakların dizden aşağı kısmına, pazılarına ve göğsüne bakması haram değildir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999, V, 406-407]. Bunlarla birlikte bir kimse cinsi duygularını kontrol etmede problem yaşıyor ve yukarıda sayılan yerlere bakma hâlinde cinsi duyguları harekete geçiyorsa hem kendisi hem de yakınları bunu dikkate alarak tedbir almalı ve ona göre hareket etmelidirler. ( Diyanet)