Sütkardeş oldukları evlendikten sonra anlaşılan çiftlerin durumu ne olacaktır?

Süt emme-emzirmenin evlilik engeli sayılabilmesi için emme
olayının kesin olarak bilinip ispat edilmesi gerekir. Kocanın
eşiyle sütkardeş olduğunu ikrar edip, ikrarında ısrar etmesi
ya da adil iki erkek veya bir erkek ve iki kadının şahitliği ile
sütkardeş oldukları sabit olan evli çiftlerin araları ayrılır. Bu
durumda çiftler arasında cinsel yakınlık olmuş ise kadın, belirlenen
mehir ile mehr-i misilden en az olanı hak eder. Cinsel
yakınlaşma olmamış ise kadın mehir olarak bir şey alamaz
[Fetâvâ-yı Hindiye, I, 347, Beyrut 1986].
Şâfiî mezhebine göre süt akrabalığının varlığı dört erişkin kadının
şahitliğiyle ispat edilebilir. Yine bu mezhebin kuvvetli
görüşüne göre, süt emmeye şahitlik etmek mahremiyetin sabit
olması için yeterli değildir. Şahitlerin süt emme vaktini, emme
sayısını ve sütün, emen çocuğun midesine ulaştığını söylemeleri
gerekir [Şâfiî, el-Ümm, V, 55; Nevevî, el-Mecmu’, XX, 77-80].(Diyanet)