Süt yönünden evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

Süt yoluyla haram olanlar şunlardır:
l- Bir kimsenin süt cihetinden usûlü: sütannesi, sütninesi
gibi…
2- Süt cihetinden fürûu: sütkızı, sütoğlunun kızı ve ilânihaye
bunların çocuk ve torunları.
3- Sütana ve babanın fürûu: ana baba bir, baba bir veya yalnız
ana bir olan sütkardeşleri ve bunların ilânihaye fürûu.
4- Sütana ve babanın usûlünden yalnız ilk füru’: sütemenin,
süt cihetinden amca, hala, dayı ve teyzeleri.
5- Sütbaba ve dedelerin eşleri.
6- Sütoğlun veya sütoğlun oğlunun yahut sütkızın oğlunun
eşleri.
7- Eşin sütanne ve nineleri.
8- Eşin sütkızları ve bunların fürûu [Meydânî, el-Lübâb, Dersaâdet, III,
32, 33; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, 1996, VII, 137-139; Hayreddin
Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1978, I, 259, 260].(Diyanet)