Süt çocuğun sütanne ve babasıyla yalnız kalmasında bir sakınca var mıdır?

Süt emme çağı olan iki yaşını doldurmadan önce [Bakara, 2/233; Lokman, 31/14] bir çocuğu emziren kadın, bu çocuğun sütannesi, kocası da çocuğun sütbabası olur. Dolayısıyla söz konusu çocuk ile bu karı koca arasında süt yoluyla bir mahremiyet oluşur. Bu açıdan bu çocuğun buluğ çağından sonra gerek bu kişilerle gerekse bu karı kocanın öz çocukları ile bir arada bulunmalarında ya da yalnız kalmasında dinen bir sakınca olmaz [Nisâ 4/23; Şâfiî, el-Ümm, VI, 179; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, II, 37]. (Diyanet)