Şüphesiz ki her ümmete: “Yalnız Allaha ibadet edin, tağutlardan kaçının” diyen bir Peygamber gönderdik.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,

Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

TABERİ TEFSİRİ

Nahl 36. ayet

Şüphesiz ki geçmiş her ümmete: “Yalnızca Allah ibadet edin, tağutlardan uzak durun.” diye tebliğde bulunan bir Peygamber gönderdik. Bu ümmetlerden bir kısmını, Allah, doğru yoluna sevketti. Onlar, iman edip kurtuluşa erdiler. Diğer bir kısmı ise inkârda bulundu, Peygamberleri yalanladı, sapıklığı hak etti ve helak oldu. Peygamberlerini yalanlayanların akıbetinin ne olduğuna bir bakın ve onlardan ibret alın. Siz de onlar gibi olmayın.