Sünnete İttiba Edenlerden Uzak durulması

Sünnete hizmet edenlere, kalbi ve ameli olarak eziyet etmek de peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan kabalıklar arasına girer. Bunu sünnete ve seleften bize ulaşan nakillere önem veren ve bunlarla amel eden kimselerden uzak durmak, onlar hakkında ileri geri konuşmak, onlarla alay etmek, onları hor görmek ve zahirde ve batında sünnete sıkı sıkıya tutundukları için onları tenkit edip ayıplamak şeklinde tezahür eder.

Sünnete ve seleften bize ulaşan nakillere sıkı sıkıya tutunan kimseler hakkında Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur; “Ümmetimden bir taife düşmanlarına galip bir biçimde, onlara yardım etmekten geri duranlardan ve onlara muhalefet edenlerden zarar görmeden Allah’ın emri gelene kadar hak üzere olacaktır.” Buhari / Müslim

Cüneyd bin Muhammed şöyle demiştir; “Allah’a giden yollar Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin izinden giden, O’nun sünnetine tabi olan ve onun yolundan ayrılmayanların dışındaki kişilere kapalıdır. Bu kimselere hayır kapıları sonuna kadar açıktır. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurmaktadır; “Hamdolsun ki Rasulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça  zikredenler için güzel bir örnektir.” (ahsap 32/ 21)

Sünneti ve onunla amel etmenin önemini idrak edemeyenlerin tek tasası ise ileri geri konuşup, başkalarını ayıplamaktır. Ancak birini kınamak sadece kınayan kişiye zarar verir.

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi