Sigortanın verdiği maaşı alabilmek için resmi nikah yaptırmadan sadece imam nikâhıyla evlenmek caiz midir?

Vefat eden eşinden dolayı almakta olduğu maaşın kesilmemesi
için bir kadının yeniden evlendiği hâlde resmî nikâh kıydırmaması
İslami şuur ve ahlakla uyuşan bir davranış değildir. Çünkü
bu iş, devletin belli bir amaçla ve gerekçeyle (mesela dul olmak
gerekçesiyle) verdiği maaşı istismar ve bu yolla kamunun
hakkını gasp anlamına gelir.
Diğer taraftan bazı maddi avantajlar elde etmek amacı ile kayda
geçmeyen bir nikâh kıyarak aile birliğine devam etmek, ailenin
temeli olan nikâh müessesesini oyuncak hâline getireceğinden
ve kanuna karşı hile olacağından alınmakta olan maaşın kesilmemesi
için resmi nikâh yaptırmayarak evlenmek caiz değildir.(Diyanet)