Sigorta

Ticari sigorta şu aşağıda sunacağımız delillerden dolayı haramdır;

1-Bu büyük belirsizlikler içeren mali bir anlaşmadır. Çünkü sigorta yaptıran kimse anlaşma esnasında sigorta yapan kimseye ne kadar ödeyeceğini veya sigorta şirketinden ne kadar alacağını bilmemektedir. Zira bir taksit veya birkaç taksit ödedikten hemen sonra başına gelen bir sıkıntıdan ötürü sigorta şirketinin taahhüt etmiş olduğunu parayı alabilir. Veya bazen de sigorta yaptıran kimsenin başına hiçbir sıkıntı gelmez ve bütün taksitlerini öder yine de bir sıkıntı ile karşılaşmayabilir nitekim sigorta şirketinden hiçbir şey almayabilir.

Aynı şekilde sigorta yapan şirkette sigorta yaptıran kimseye ne kadar vereceğini veya ondan ne kadar alacağını bilmemektedir. Sahih hadislerde; “Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kandırma/belirsizlik içeren satışı nehyetmiştir.

2-Ticari sigortalar; bir çeşit kumar oynamaktadır. Çünkü bu tür bir muamelede sonu belli olmayan bir tehlikeye atılma, hiçbir suç işlemeksizin ceza ödeme, ceza ödemeye sebep olma, karşılık vermeden kazanç elde etme veya orantısız bir karşılık alma vardır.

3- Ticari sigorta; faizin her iki çeşidini içerir. Çünkü bu tür bir sigorta da ribe’l-fadl, (fazla almadan kaynaklanan faiz)ve ribe’n nesîe (gecikmeden kaynaklanan faiz)söz konusudur. Çünkü sigorta şirketinin sigorta yaptıran kimseye, mirasçılarına veya bundan faydalanacak olan kişilere vermiş olduğu, sigortalının ödemiş olduğu miktardan fazladır. İşte ribe’l-fadl, (fazla almadan kaynaklanan faiz)dir. Sigorta şirketinin anlaşmadan sonraki zamanda ödeme yapması ise ribe’n nesîe (gecikmeden kaynaklanan faiz)dir.

4-Ticari sigorta; haram olan rehin içerir. Çünkü her iki tarafında bir aldanma ve cahil olma durumu ayrıca bir kumar oynaması söz konusudur. İslam şeriatı ise rehini ancak İslam’a yardım etme veya İslam şiarlarının çıkması için mubah kılmıştır.

5-Ticari sigorta da; başkalarının malını karşılıksız olarak alma vardır. İslam da ise Ticari ve mali anlaşmalarda ise karşılıksız alınan mallar haramdır.

Bu konuda yani ticari sigortanın haram olduğu hususunda fetva yayınlamışlardır. Aynı şekilde ticari sigorta yerine yardımlaşma/teavüni sigortanın caiz olduğunu ifade eden fetva yayınlamışlardır. (Büyük âlimler araştırma heyeti).

Bu karar; Mecma El Fıkhın, rabıtatül alemil İslami merkezinde H: 1398 yılında gerçekleştirilen birinci oturumunda almış olduğu karardır. (Meclis kararı şöyledir; Her çeşit sigorta haramdır. Bu ister can ister ticari mallar ve diğer mallar için yapılan sigortalar olsun fark etmez.)

Aynı şekilde Mecma El Fıkhı almış olduğu karar da; Büyük âlimler araştırma heyetinin, ticari sigorta yerine yardımlaşma/teavüni sigortasının -yukarıda beyan edilen şekliyle- caiz olduğu yönünde vermiş olduğu fetvayı onaylamıştır ve caiz olduğuna karar vermiştir…

Zira yardımlaşma/teavüni sigorta; asıl olarak katkıda bulunma/bağışlama türünden olan sigortadır. Dolayısıyla bu sigortada; bir kimsenin başına gelen sıkıntının ve zararın fertlere dağıtılarak hafifletilmesi ve sorumluluğun eşit olarak üstlenilmesi hedeflemektedir.

Bu işlem ise üyelerden birinin başına gelecek olan zararın def edilebilmesi için, üyelerin belirli nakit ödeme yaparak katkıda bulunmasıyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla yardımlaşma/teavüni cemaati hiçbir kar ve kazanç hedeflememektedir. Bu cemaatin hedefi zararın şahıslara dağıtılması ve şahıslara arasında sorumluluğun üstelenilmesidir. (Mecma El Fıkhı dergisi özet olarak)

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Kaynak: Nakil Kürsüsü