Senden önce gönderdiğimiz her peygambere mutlaka: Ben’den başka ilah yoktur. Bana kulluk edin, diye vahyetmişizdir.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,

Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

TABERİ TEFSİRİ

Enbiya 25.ayet

Allah Teala bu âyet-i kerimede bütün Peygamberlerini Tevhid inancını tebliğ etmek ve kendisinden başka hiçbir şeye kulluk edilemeyeceğini bildirmek için gönderdiğini, bu itibarla bütün ilahi dinlerde bu temel esasların değişmedi­ğini beyan etmektedir.

Son ilâhi din olan İslam dini de bu temel esasları tebliğ etmiştir. O halde müşriklerin bundan yüz çevirmeleri sapıklıktan başka bir şey değildir.