Sahih Hadislerin Reddedilmesi

Bazı hadislerin ilim mi değer taşımayan bir sebeple inkar edilmesi de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan kabalıklar arasında sayılır. Bu önemsiz sebepler inkar edilen hadisin o kimselerin aklına veya vakaya uygun düşmemesi ve onunla amel imkanının bulunmayışı olabilir. Bu kimselerin sahih hadislerden bazılarını kabule yanaşmamalarının sebebi kibirlerinden de kaynaklanabilir. Öyle ki sırf bu nedenle sarih naasları tevile bile kalkışırlar. Kimileri de ahad oldukları için sahih hadisleri kabul etmezler, Halbuki şeriatın pek çok hükmü Ahad tariki ile gelmiştir.

Bazı kimseler ise yalnızca Kuranı Kerim ile amel edip diğer her şeyi terk ettikleri iddiasıyla böyle bir kabalığa cüret ederler. Halbuki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem “sizden birinin kendisine benim emir ve yasaklarımdan bir şey ulaşıp da koltuğuna kurulup “böyle bir şey duymadık Biz yalnızca kitapta olana tabi oluruz derken duymayayım” buyurmuştur. Her ne kadar bu kimseler yalnızca Kuranı Kerim’de bulunan hükümlerle amel etmenin gerekliliğine inansalar da Allahu Teala Kur’an’da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin getirdiği her bir şeyi kabul etmenin gerekliliğini “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının” diyerek ifade etmiştir. Allahu Teala Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e itaat etmeyi Kuranı Kerim’de 33 yerde zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur; “dikkat edin Bana Kur’an ve onun bir misli verilmiştir.”

Humeydi şöyle demiştir; “İmam Şafii’nin yanındaydık ona bir adam geldi ve bir mesele sordu. Şafii Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu meselede şöyle şöyle hüküm vermiştir dedi. Adam Peki senin görüşün nedir diye sordu. Şafi Sübhanallah nereye geldiğini sanıyorsun, Havra, kilise. Belim de bir kuşak mu görüyor musun. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle demiştir diyorum sense senin görüşün nedir diyorsun.”

İmam Malik de şöyle demiştir; “bize ağzı iyi laf yapan biri gelse onun laflarıyla Cebrail’in Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e getirdiklerini bir kenara mı bırakacağız” Yine İmam Malik şöyle demiştir; ” Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve daha sonra onun halifeleri bir takım sünnetler ortaya koymuşlardır. Bu sünnetleri uygulamak Allah’ın kitabını tasdik, O’na tam manası ile itaat ve O’nun dini hususunda kuvvet anlamına gelir. Kim bu sünnetler ile amel ederse doğru yolu bulur. Kim onlar vasıtasıyla yardım talep ederse yardım görür. Kimde  bu sünnetlere muhalefet ederse mü’minlerin yolundan sapmış olur ve Allahu Teala onun başına çeşitli işler getirir.”

İbni kayyım şöyle demiştir; “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e karşı uyulması gereken edeplerden biri de onun sözlerini çelişkili imiş gibi göstermemiştir. Aksine onun sözleri sebebiyle diğer görüşlerde çelişki aranır. O’nun açık ifadelerinin karşısına kıyasla çıkılamaz, aksine onun ifadeleri karşısında kıyaslar bir kenara atılır her ne kadar sahipleri makul olduğunu iddia etseler de bir takım hayaller neticesinde onun sözleri hakiki manalarından saptırılamaz. Evet bunlar hayal ürünüdür ve haktan uzaktır.  Kimseye yaranmak için O’nun getirdiklerini kabullenmekte tereddüt edilemez, tüm bunlar edepsizliktir, cüretkarlıktır.

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi