Rüyasında doyum olan kadının gusletmesi gerekir mi?

Fıkıh dilinde cünüplük, cinsel ilişki veya şehvetle meninin gelmesi sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmî kirlilik hâlinin adıdır. Meni -ya da akıntı- gelsin veya gelmesin cinsel ilişki sonunda kadın da erkek de cünüp olur. Erkek veya kadından her ne suretle olursa olsun şehvetle meninin gelmesi cünüplüğün ikinci sebebidir. Şehvetle gelen meninin uyku hâlinde veya uyanıkken gelmiş olması sonucu değiştirmez [Merğînânî, el-Hidâye, I, 16]. Ergenlik çağına ulaşan yetişkin erkek veya kadının uykuda orgazm olmasına ihtilâm denilir. Bir kişi rüyasında cinsel ilişkide bulunsa, ancak uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 164]. Buna karşılık rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte, uyandığında üzerinde veya çamaşırında meni görürse gusletmesi gerekir [Ebû Dâvûd, Tahâret 95; Tirmizî, Tahâret, 82]. Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlatır: “Resûlüllah’a, “bir kimse uykudan uyandıktan sonra çamaşırında ıslaklık bulsa, ancak ihtilâm olduğunu hatırlamasa (yıkanması gerekir mi?)” diye soruldu. O da “Evet, yıkanmalıdır!” diye cevap verdi. Sonra, ihtilâm olduğunu görüp de, yaşlık göremeyen kimsenin durumu soruldu: “Ona gusül gerekmez.” dedi. Ümmü Süleym (r.a.) sordu: “Bunu kadın görecek olursa kadına gusül gerekir mi?” Buna da: “Evet! Kadınlar, erkekler gibidir!” cevabını verdi.” [Ebû Dâvûd, Tahâret, 95; Tirmizî, Tahâret, 82] Yine Aişe (r.a.) anlatıyor: “Ümmü Süleym (r.a.), Resûlüllah (s.a.s.)’a: “Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadına guslün gerekip gerekmeyeceğini sordu. Resûlüllah: ‘Evet! Suyu görürse!’ cevabını verdi.” [Müslim, Hayz, 33; Muvatta, Tahâret, 84; Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Nesâî, Tahâret, 131]. Kadın ihtilâm olur da ıslaklık cinsel organının dışına çıkmazsa İmam Muhammed’e göre gusül gerekir. Diğer Hanefî imamlarına göre gerekmez. Çünkü onlara göre gusül gerekmesi için ıslaklığın cinsel organının dışına çıkması şarttır [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 164]. Ancak rüyada orgazm olan bir kadın ihtiyaten gusletmelidir.