Romanlarla evlenmenin dinî hükmü nedir?

Evlilikte uyum ve anlaşma açısından denklik veya taraflar arasında
ortak özellikler bulunması önemli olmakla birlikte, etnik
veya sosyal farklılık evlenme konusunda bir engel oluşturmaz.
İnsanların bu anlamdaki farklılıkları yaratılışın ve fıtratın gereği
kaçınılmaz bir hayat gerçeği ve insanların birbirlerini tanımalarını
sağlayan hikmetli bir zenginliktir. Nitekim Yüce Allah
şöyle buyurur:
“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden
yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere
ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten
en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla
haberdar olandır.” [Hucurât, 49/13]
Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in peygamberliğine
ve insanlığa tebliğ ettiği dinî hükümlerin doğru ve
gerçek olduğuna inanan ve “Müslümanım” diyen herkes, kendilerine
hangi isim verilirse verilsin Müslümandır ve bu kimselerle
evlenmek caizdir. İslam’a göre yegâne üstünlük ölçüsü
Allah’ın emir ve yasaklarına yürekten bağlılıktır.
Bir kimsenin rengi, konuştuğu dili ve mensup olduğu ırkı üstünlük
sebebi olmadığı gibi, İslam kardeşi olmaya da mani değildir.
İnsanlar Allah’ın yarattığı birer varlık ve kul olması bakımından
Yaratan huzurunda eşittirler.(Diyanet)