Peygamber’in Ümmetine Düşkünlüğü

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliğini ifade etmede bir parça yardımcı olması düşüncesi ile bu husustaki bazı olaylardan ve nakillerden ileride söz edeceğiz.

Allahü Teala şöyle buyurmaktadır; “Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir, o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir merhametlidir.” (Tevbe 9-128) Yeni şöyle buyurmaktadır. “Resulüm Biz Seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 21-107)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Aişe Radıyallahu Anha Allah Resulüne Uhud günüden daha çetin bir gün yaşayıp yaşamadığını sordum işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. “Evet senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası bana Akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdükülal’in oğlu inb Abdülyalil’e sığınmak istemiştim fakat beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnü’s-Sealib’e  varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun Beni gölgelendirdiğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı farkettim. Cebrail bana seslenerek Allahu Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur.Onlara dilediğini yapması için de sana Dağlar meleğini gönderdi dedi .Bunun üzerine Dağlar meleği Bana seslenerek selam verdi. Sonra da Ey Muhammed kavminin sana ne dediğini Allahu Teala işitti. Ben dağlar Meleğim ne emredersin yapmam için Allahu Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun, Eğer dilersen şu iki Dağı onların başına geçireyim dedi. O zaman hayır Ben Allah Teala’nın onların soylarından sadece Allah’a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim.” (Buhari)

Rabia Bin Abbâd ed-Dili şöyle dedi; “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Zülmecaz’da insanları Allah Teala’ya davet ederken gördüm. Onu yanakları çizgi çizgi olmuş, şaşı bir adam takip ediyor ve Ey insanlar bu adam sizi aldatıpta atalarımızın dininden döndermesin diye bağırıyordu. Kim bu adam diye sorduğumda Ebu Leheb dediler.”

Selman Radıyallahu Anha Peygamber size ihtiyaç gidermeye varıncaya kadar her şeyi öğretmişti. denildi. Selman radıyallahu anh ise; “Evet ihtiyaç giderirken kıbleye dönmekten sağ elle istinca yapmaktan, istinca anında üç taştan daha az taş kullanmaktan, hayvan pisliği ve kemikle istinca yapmaktan bizi menetmişti dedi.” (Müslim)

Bedir günü esirler ve katledilen Müşrikler hakkında Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demişti; “Mutim bin Adiy sağ olsaydı ve benden bu pis kokulu şeyleri isteseydi Ona bunları verirdim.” (Buhari) Mut’im bin Adiy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i taif’ten dönüşünde himayesi altına almıştı. Haşimoğulları kabilesine uygulanan boykot kararını yazılı olduğu sayfayı yırtan da yine Mut’im bin Adiy idi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Bin Übey bin Selül öldüğünde kendi elbisesiyle onu kefenlemiştir. Çünkü Abbas bin Abdülmuttalib Bedir günü giysisiz bir halde esir düşmüşken Abdullah Bin Übey ona giyecek vermiştir. İbni Übey malum sıfatı taşıyor olsa da Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem onu bu şekilde mükafatlandırmıştır.

Hazreti Peygamber hakkında sihirbaz, şair, deli, dinden dönmüş denildi. Onun boynuna basıldı, kafasına deve işkembesi bırakıldı, dişleri kırıldı, yüzü kanatıldı, ailesi, adaleti ve taksimi hakkında töhmekte bulunuldu. Tüm bunlara rağmen O,  “Allah kardeşim Musa’ya rahmet etsin O bundan daha fazla eziyet gördü fakat sabretti.” (Buhari) diyordu.

ibnu Ömer Radıyallahu anhüma şöyle dedi. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem yağmur için dua ediyordu. Bulutlardan su boşanalı kadar minberden inmedi. O an onun yüzüne bakıyor ve şairin şu beytini düşünüyordum.

Duasıyla yağmur istenen, yetimleri doyuran,

Dulların barınağı, beyaz tenli adam