Otuz iki farzı bilmeyen bir kişinin dinî nikâhı geçersiz olur mu?

İslam’a göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve evlenmelerinde
dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin)
şahitlerin huzurunda, birbirleriyle evlenmeleri konusunda
karşılıklı rızalarını ortaya koymalarından (icap ve kabulden)
ibaret bir akittir. İslam’ın belirlediği rükün ve şartlar
gözetilerek akdedilen nikâh geçerlidir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999,
III, 81]. 32 farz tabiri; imanın ve İslam’ın şartları ile guslün, abdestin,
namazın ve teyemmümün farzlarını içermektedir. Bu tabir,
dinimizin temel emirlerinin rahatlıkla öğrenilebilmesi için
ortaya konmuştur. Her Müslümanın dinini doğru bir şekilde
yaşayabilmesi için kendisine lazım olan bilgileri öğrenmesi gerekir.
Bununla birlikte 32 farzı bilmek nikâhın sahih olması
için gerekli olan şartlardan olmadığından bunları bilemeyenlerin
de nikâhı geçerlidir.(Diyanet)