Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken cünup olmak orucu bozabilir de bozmayabilir de.. ya da aynı anda keffarette gerektirebilir..

1. Eğer kişi oruçluyken rüyalandı ise rüyasında ihtilam oldu ise bu orucu bozmaz. gusül abdesti alması yeterlidir.

2. eğer kişi oruçluyken eşi ile cinsel ilişkiye girdi ise oruc bozulur aynı zamanda keffarette gerektirir..

3. Eğer kişi el ile dokunarak, sürtünerek ya da benzer hareketlerle boşaldı ise orucu bozulur. kaza etmesi gerekir. bu fiilde süreklilik varsa kefarette gerektirir.

4. Eğer kişi gayri ihtiyarı dokunma vs olmaksızın bakma duymu ve konuşma yolu ile boşalmış ise orucu bozulmaz.

5. Oruçlu oldugunu unutma sonucu cünup oldu ise unutarak yeme içme nasıl oruc bozmuyorsa bu da o zaman orucu bozulmaz..

Kaynak : fetvalar.com