Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde ay hali başlarsa ne yapmalıdır?

Kadınlar ay hâli ve lohusalık hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın gün içerisinde âdet görmeye baş- larsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder [Merğinânî, el-Hidâye, I, 129]. Akşama kadar sanki oruçlu imiş gibi davranıp yeme içmeyi terk etmesi doğru değildir.