Onun Gönderilmesi ile İslam’ın Kolaylaşması

Allah Teala şöyle buyurmaktadır;

“İşte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarının ve üzerlerindeki zincirleri indir.” (A’raf 7-157)

“Resulüm Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 21-107)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise “Ben hediye edilmiş bir rahmetim”  buyurmuş ve Ebu Musa El Eş’ari ile Muaz bin Cebel Radıyallahu anhuma’yı Yemen’e gönderirken onlara “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. itaat edin, ayrımcılık yapmayın.” (Buhari) emrini vermiştir.