Ölen yakınının maaşını alabilmek için resmen boşanan, ama evliliğini dinî nikâhla devam ettirenlerin aldıkları bu maaşlar helal midir?

Nikâh aile birliği oluşturacak kimselerin Allah’ın emri gereği
gerçekleştirdikleri bir sözleşmedir. Böylesine önemli bir sözleşmenin
birtakım maddi kaygılarla sona erdirilmesi her şeyden
önce ahlaken doğru değildir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz
normal şartlar altında gerçekleşen boşama için bile “Allah’ın
en hoşlanmadığı helal şey evliliği sona erdirmektir.” [Ebû Dâvûd,
Talâk, 3] buyurmuştur.
Öte yandan ölen bir yakını dolayısı ile kanun gereği dul hanımlara
ödenen parayı almak üzere resmen boşanıp, gerçekte
birlikte yaşamaya devam etmek hile niteliğinde olduğundan
haramdır. Bu tür hileli yollarla elde edilecek gelirler kamu malını
zimmetine geçirmek anlamına gelir.
Allah Teâlâ: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla
yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa
başka…” [Nisâ, 4/29]; “Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden
helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz
Allah’a karşı gelmekten sakının.” [Mâide, 5/88] buyurmak
suretiyle helal kazancın önemine dikkat çekmiş, batıl yollarla
mal edinmeyi de yasaklamıştır.
Buna göre hileli boşanma yolu ile alınan maaş helal olmaz.(Diyanet)