Nişanlılık döneminde dinî nikâh kıydırmak uygun mudur?

Günümüzde gençler, gerek velilerinden izinsiz gerekse velilerinin
izni dâhilinde nişanlılık döneminde dinî hassasiyetleri
gözetmek adına “dinî nikâh” yapmakta, çoğu zaman resmen
tescillenmediği için söz konusu nikâhı yok sayarak ayrılabilmekte,
hatta nikâhı inkâr yoluna bile başvurabilmektedirler.
Bu durumda ya kız tarafı mağdur edilmekte ya da nikâhı devam
ettiği hâlde nişanı bozan kız boşanmadan yeni bir evlilik
yapabilmektedir.
Oysaki nikâh kıyıldığında dinen evlilik hayatı başlar ve karı
koca arasında mehir, nafaka, miras gibi birtakım haklar ve sorumluluklar
tahakkuk eder. Günümüzde bu haklar, evlilik resmen
tescil ettirilmeksizin korunamadığından, evlenecek kişilerin
“resmî nikâh” kıyılmadan ‘dinî nikâh’ kıydırmaları kanunen
yasak olduğu gibi, dinen de doğru değildir. Ayrıca nişanlılık
döneminde kıyılan nikâh sonucu boşama meydana gelmedikçe
kadın yeni bir evlilik yapamaz.
Bu itibarla, adayların İslami ölçülere riâyet ederek nişanlılık dönemini
geçirmeleri, evlenmeye kesin karar vermedikçe resmî
veya dinî nikâhı geçekleştirmemeleri uygun olur.(Diyanet)