Nişanlıların cep telefonu veya internet üzerinden görüntülü veya görüntüsüz olarak mesajlaşmalarının sınırı ve hükmü nedir?

Nişanlılık bir evlilik vaadi olup, taraflara evliliğin verdiği beraber
yaşama hak ve yetkisini vermez. Nikâh akdi yapılmadan
önce nişanlılar âdeta iki yabancı gibi olduklarından mahremiyet
sınırlarına riayet etmelidirler. Dinimiz yabancı kadın ve erkeğin
ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle haşir neşir olmasını tasvip
etmemiş, pratik hayatta aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve
disiplin içerisinde olmasını emretmiştir. Bundan dolayı İslam’da
sadece haram fiilin kendisi değil, aynı zamanda o harama götüren
yollar da yasaklanmıştır.
Bu sebeple nişanlıların nişanlılık döneminde İslam’ın tesettürle
ilgili hükümlerine riayet etmeleri, kimsenin olmadığı kapalı
ortamlarda baş başa kalmamaları gibi dinî ölçülere uymaları
şartıyla birbirlerini daha yakından tanıyabilmek amacıyla örfe
uygun biçimde görüşüp konuşmalarında bir sakınca yoktur.
Cep telefonu veya internet üzerinden mahremiyet sınırlarını
ve ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları
ise caiz değildir.(diyanet)