Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?

İslam’a göre bir gelin kayınpederinin elini öpebilir. Zira nikâhla
birlikte aralarında mahremiyet oluşur [Nisâ, 4/23]. Bununla
birlikte evli kadın için geçerli olan bu hüküm nişanlı kadın
için geçerli değildir. Zira nişanlılık bir evlilik vaadidir; taraflara
evliliğin verdiği beraber yaşama hak ve yetkisini vermediği
gibi, evlilik mecburiyeti de getirmez. Nişanlılar mahremiyet
bakımından birbirlerine yabancı hükmündedirler. Bu durumda
müstakbel kayınpeder, evlenmesi ebediyen haram kılınan
erkelerden olmadığı için kadının onun elini öpmesi caiz değildir.
Çünkü dinimizde aralarında evlilik caiz olan kadınlarla
erkeklerin bir zaruret olmadıkça birbirlerine dokunmaları caiz
görülmemiştir [İbn Mâce, Cihad, 43]. Ancak gelin adayları ileri derecede
yaşlı olan kayınpederlerinin ellerini öpebilirler. Nitekim
Hz. Ebu Bekir (r.a.) sütannesinin kabilesini ziyarete gittiğinde
yaşlı/ihtiyar kadınlarla tokalaşmıştır [Merğinani, el-Hidaye, II, 454]. Bu
çerçevede değerlendirilecek müstakbel kayınpederin elini öpmekte
sakınca olmaz.
Kadının kayını ile tokalaşmasına gelince, eşinin erkek kardeşi
kadın için nikâhı ebediyen haram olan mahremlerden değildir
[Nur, 24/31]. Bu itibarla, kadının, eşin erkek kardeşi ile ister nişanlılık
döneminde ister evlendikten sonra tokalaşması ve kimsenin
bulunmadığı bir ortamda yalnız kalması caiz değildir.(Diyanet)