Nişan sırasında kıyılan nikâh, nişanın bozulmasıyla sona erer mi?

Evlilik ciddi bir müessesedir. Evlenmek isteyen kimselerin öncelikle
resmî muamele yaptırmaları, sonra da isterlerse dinî
nikâh kıydırmaları uygun olur.
Bununla birlikte, evlenmek üzere nişanlanan kimselerin şartlarına
uygun olarak yaptıkları nikâh akdi de dinen geçerlidir. Bu
durumdaki bir kadın, nikâhlandığı kimsenin dinen eşi olduğundan,
kocası kendisini boşamadıkça bir başka erkekle evlenemez.
Daha sonra nişan bozulmuş fakat erkek boşamamışsa
dinen nikâh hâlen devam ediyor demektir.(Diyanet)