Nikâh kıyıp evlendikten sonra nikâh akdinin fasit olduğu anlaşılırsa kadın mehire hak kazanır mı?

Unsurları, kuruluş (in’ikad) ve geçerlilik (sıhhat) şartları tamam
olan evlilik hukuken geçerli (sahih) bir evliliktir. Böyle bir evlilik
karı koca ilişkisinin helâl olması mehir, nafaka, evlilikten
doğan sihri hısımlık ve mahremiyet (hürmet-i musâhere), neseb
ve karşılıklı mirasçılık gibi evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.
Unsurları ve in’ikad şartları tamam olup sıhhat şartlarında
eksiklik olan evlilik fâsid evliliktir. Bu tür evlilikte tarafların
derhal ayrılmaları gerekir. Fâsid evlilik kendi başına herhangi
bir sonuç doğurmaz. Ancak bu evlilikle birlikte fiilî birleşme
de (zifaf) vuku bulmuşsa kadın mehr-i misil ile müsemmâdan
az olanı hak eder. Hanefîlere göre mehir nikâhın sonuçlarından
biridir. Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa hatta
nikâh esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın
mehre hak kazanır.(Diyanet)