Nikâh esnasında mehir istememiş olan kadın daha sonra mehir isteyebilir mi?

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği
para veya başka bir mala mehir denir. Kur’an-ı Kerim, evlenen
erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla
geri almasının caiz olmadığını bildirmektedir. [Bakara, 2/237; Nisâ,
4/4, 20, 24, 25; Maide, 5/5]. Mehir nikâhın sonuçlarından biridir. Mehir
nikâh anında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır.
Mehir nikâh anında belirlenmişse buna mehr-i müsemma,
nikâh esnasında belirlenmemişse mehr-i misil denir. Evlilik
sırasında mehirin belirlenmemesi veya belirlenen mehirin bir
sebeple geçersiz sayılması hâlinde evlenen kadın mehr-i misile
hak kazanır. Mehr-i misil, evlenen kadının akrabaları arasında
her bakımdan kendi konumunda olan kadına verilen mehir
demektir. Bununla birlikte nikâh esnasında mehir hakkından vazgeçip mehirini kocasına hibe eden bir kadın bu konuda hak iddia edemez.(Diyanet)