Niçin Hz Peygamber’i sevmeli ve O’na saygı göstermeliyiz?

Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem sevmemizi ve O’na saygıda kusur etmememizi gerektiren pek çok sebep vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

  1. Allahu Teala’nın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i seviyor ve onu yüceltiyor olması;

Allahu Teala onun yüceltmek için “Resulüm hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.” (Hicr 15/72) ayetinde onun hayatı üzerine yemin etmiş ve “Ve sen Elbette yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem 68/4) ayeti ile de onu övmüştür. Yine Allahu Teala “Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi” (İnşirah 94/4)buyurmuştur. Ayrıca Allahu Teala onu kendisine dost edilmiştir.

Dünyada hiçbir Beşer peygamber Sallallahu Aleyhisselam kadar çok anılıp övülmez.

İbni kayyım şöyle demiştir; “Herhangi bir beşer için olan sevgi ve tazim ancak Allahu Teala’nın sevgisi ve tanzimine tabi olduğu ölçüde caizdir. Peygamber Sallallahu Aleyhisselam’i sevmek ve ona tazimde bulunmak da aynı şekildedir. Onun sevgisi ve tanzimi, onu gönderenin sevgisi ve tazimini tamamlayıcı niteliktedir. Kişi, Allahu Teala sevdiği için onu seviyor, yücelttiği için onu yüce biliyorsa bu sevgi Allah içindir. Aynı şekilde İlim ve iman ehlini sevmek, sahabeyi sevmek ve onları Yüce bilmekte Allahu Teala’nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine tâbidir.”

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i  Sevmek ve ona saygı göstermek imanın şartlarındandır. İbni teymiyye’nin şu sözü bunun güzel bir hallerinden biridir.”Onu övmek ve ona saygı duyup tazimde bulunmak dinin ayakta kalması demektir, bunun düşüşü ise dinin tamamını düşüşü demektir.”

  1. Şerefli ve temiz bir Soydan gelmesi ve güzel bir ahlaka sahip olması
  2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine çok düşkün olması, onlara acıyıp merhamet duyması. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyurmaktadır; “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir merhametlidir.” (Tevbe 9/128)

O kaç defa Allahu Teala’dan ümmeti için hayır istemiş, kaç defa Allahu Teala’nın ihsanı geldiğinde bununla sevmiştir. Yine davet yolunda nice sıkıntılara katlanmış ve Allahu Teala onunla nimetini tamamlayıp, dinini kemale erdirene kadar, müşriklerin her türlü eziyetlerine tahammül göstermiştir.