Namaz vakti girdiği hâlde namazı kılmadan âdet görmeye başlayan kadın o vaktin namazını kaza eder mi?

Namaz kılmakla mükellef olan bir kadın, vakit girdiği hâlde henüz namazını eda etmeden âdet görürse artık o vaktin namazını kaza etmekle yükümlü olmaz. Zira namaz mükellef üzerine vaktin sonunda farz olur. Bu açıdan bir kadın temiz olarak yatıp da uyandığı zaman âdet görmeye başladığını anlarsa, uyandığı andan itibaren âdet görmeye başlamış sayılır. Aksine olarak âdetli bir kadın yatıp da vakit çıktıktan sonra uyandı- ğı zaman temizlenmiş olduğunu anlarsa, ihtiyat olarak yattığı zamandan itibaren temizlenmiş sayılır. Onun için bu iki esasa göre de namazlarını kaza etmesi gerekir [İbn Âbidîn, Haşiyetü Reddi’l-muhtâr, Beyrut, 2000, I, 291]