Müşrik Nedir?

Allahü tealaya şirk, ortak koşan. Allahü tealadan başka ilah edinen; ağaçtan, taştan, madenden yapılan insan, hayvan ve garip mahlukat heykellerine, çeşitli cansız maddelere veya mücerret mefhumlara tapınan, bunların fayda ve zarar yapacağına inanan kimseler,anlamına gelir.

Müşrik, Arapça bir kelime olan şirk’ten türemiştir. Şirk, lügatte “ortak koşmak, Allahü tealadan başkası için ibadet etmek, putlara tapınmak” gibi manalara gelir. Şirket, şerik kelimeleri de aynı kökten türemiş olup “ortaklık, ortak” manalarına gelmektedir.

Müşrikler, ikiye ayrılır: Uluhiyette müşrik, ibadette müşrik. Uluhiyette müşriklerden biri Mecusilerdir (Bkz. Mecusilik). Bunlar ateşe tapar. “Halık ikidir. Biri Yezdan olup, iyilikleri yaratır. Diğeriyse Ehrimen olup kötülükleri yaratır.” diye inanırlar. Eski tabiiyyeciler de “her şeyi tabiat yaratıyor” dedikleri için müşriktirler.

İbadette müşrik olanlar, putperestlerdir. Bunlar kendi elleriyle yaptıkları heykellere tapınırlar. Putlar, kıyamette Allah’a bizim için şefaat edecek derler.Allah bizi müşriklerden ve onlara benzemekten korusun.AMİN