Mürted Anne Ve Babaya İyilik Yapmak

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Soru:

İslam’dan irtidat etmiş, ailemden uzaklaşmam ve hicret etmem caiz midir? Sıla-i rahmimi koparmamam için onları ziyaret etmenin ölçüleri nedir?

Cevap:

Riddet, küfürden daha şiddetlidir. Bundan dolayıdır ki, her ne halde olursa olsun mürted bir kimse Darul İslam da kalamaz ya öldürülür veya tevbe eder. Aslı bir kâfir ise Dar’ul İslam da; ya zimmî olarak veya anlaşmalı olarak ya da eman verilerek kalabilir.

Bunun için Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’yi fethettiği zaman bazı kimselerin Kâbenin örtüsüne dahi sarılmış olsalar öldürülmelerini emretmiştir ve kesinlikle affetmemiştir. İşte bu kimselerin çoğu Müslüman olduktan sonra İslam’dan irtidad eden kimselerdi. Aslında biz öncelikle ailenin neden irtidat ettiklerini açıklamanı ve nasıl bu hükme vardığını bilmek isterdik.

Fakat her halükarda, aileni tevbeye çağırman ve yeniden onları İslam’a girmeleri için davet etmen gerekir. Şayet mürted olarak kalma konusunda ısrar ederlerse, onların bu yapmış olduklarını inkâr etmen ve dinin için onlardan uzaklaşman ve ayrılman gerekir. Onlar mürted olarak kaldıkları müddetçe onları ziyaret etmen ve sıla-i rahim yapman gerekmez. Çünkü onlar artık ailen değillerdir. Ayeti kerimede buyrulduğu gibi “kuşkusuz o amel Salih bir amel değildir” Anne ve babaya müşrik dahi olsalar iyilik etme ve rahmet etme hususun da ki ayetlere gelince, bu ayetler; muharib olmayan, Müslümanlarla savaşmayan,  asıl olarak müşrik olan Anne ve Babaya hamledilir.  Yoksa Müslüman olup ta sonra dan irtidat eden kimselere hamledilmez. Mürted kimse değindiğimiz gibi Darul İslam da kalamaz. Bundan dolayı soruda sormuş olduğun; onlara sıla-i rahim yapılır mı, terk mi edilir, iyimi davranılır yoksa bu Sıla-i rahim manasına mı gelir gibi sorular aslında farazi sorulardır.

Çünkü şeriatın tatbik edildiği yerlerde bu gibi durumlar söz konusu değildir. Zira böyle devletlerde mürted kimse ya tevbe eder veya öldürülür…

Lakin bu gibi musibetlerin şu zamanımızda her yeri kapladığını ve mevcut beşeri kanunların buna göz yumduğunu, mürtedlere ceza uygulamadığını ve mürtedlere ait kanunları koruduğunu göz önünde bulundursak, bu durumda bazı âlimler; mürted olan Anne ve Baba gibi yakın akrabaya iyilik yapma da, İslam’a davet etmede ve beraber kalmada bir sakınca görmemişlerdir. Çünkü bu mürted olan insanların irtidadı, bu küfrü sistemlerin gölgesi altında gerçekleşmektedir ve bu insanlar burada kalmaktadırlar. Öyleyse sonuç olarak diyebiliriz ki; bu şartlar da, böyle kimseleri mevcut sistemlerden kurtarmaya ve İslam’a kazandırmaya çalışmak da bir engel yoktur. Tağuti sistemler bu insanların riddetlerine ses çıkarmadığı, hayatta kalmalarına müsaade ettiği müddetçe, bu kimselerin irtidat hallerinde iyilik yapmak ve İslam’a davet etmekte bir sakınca yoktur. Allah en doğrusunu bilendir.

Kaynak: Nakil Kürsüsü