Mübarek gün ve gecelerde cinsel ilişkide bulunmak sakıncalı mıdır?

Mübarek günler içerisinde Ramazan, Kurban, Hac, Aşure günleri gibi günler, geceler içerisinde de Kadir gecesi nasslarda zikredilmiştir [Bakara, 2/184; Fecr, 89/2; Hac, 22/36; Kadir Suresi]. Kur’an-ı Kerim’de, içerisinde gecelerin en faziletlisi olan Kadir gecesinin de bulunduğu Ramazan gecelerinde cinsi münasebetin helal olduğunu belirtmiştir [Bakara, 2/187]. Bu sebeple mübarek gecelerde cinsel ilişkide bulunmakta dinî yönden bir sakınca yoktur.

[Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, II, 86; Buhûtî, Keşşâfu’l-Kına’, IV, 528].(DİYANET)