Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Dinimizde evlatlıktan reddetmek meşru mudur?

Kişi, mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak vârisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır [Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts., V, 792, 821-822]. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek sevgi ve gönül bağı- nı koparacak olan isyan, eziyet ve hakaret gibi olumsuz duygu ve davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Ama bu yanlışlıkları veya görevlerini yapmamaları onların mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Çünkü İslam’da sorumluluklar bireyseldir. Herkes kendi görevini yapıp-yapmadığının hesabını Allah’a verecektir [Necm, 53/38-41]. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevî yaşantılarını bir Müslümana yakı- şır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bu itibarla, anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocukları- nı mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetmek, mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunma gibi tasarruflarda bulunması caiz olmaz. Böyle bir tasarruf hukuken de geçerli olmadığından herhangi bir sonuç doğurmaz.