Miras paylaşımında kız ve erkek çocukların payları arasında fark var mıdır?

Anne veya baba, hayatta iken malını erkek ve kız çocukları arasında eşit olarak paylaştırabilir. Miras olarak kalan maldan ayetin hükmü gereği erkek çocuklar iki, kız çocuklar bir hisse alırlar [Nisâ, 4/11]. Varisler kendi aralarında anlaşırlarsa miras kalan malı erkek ve kız ayrımı yapmadan eşit olarak paylaşabilirler [Mevsılî, el-İhtiyâr, V, 832].