Menopoz döneminde ibadetler nasıl yerine getirilir?

Menopoz, kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, âdetten kesilme, âdet görmeme hâli demektir. Menopoz dönemine geçiş esnasında âdet düzensizlikleri ve âdet günlerinde değişiklik meydana gelebilir. Fıkıh kitaplarında menopoz dönemine giren bir kadının 55 yaşını doldurmadıkça kendisinden gelen kanın âdet kanı olduğu belirtilmektedir. Ancak bu, herhangi bir ayete veya hadise dayanmamaktadır. [İbn Âbidîn, Ha- şiyetu Redd’i-muhtâr, Beyrut, 1421/2000, II, 515]. Günümüzde tabiplerin belirttiğine göre menopoz dönemine giren bir kadın, ilk bir sene içersinde tekrar âdet görebilir. Bu durumdaki kadın normal âdetlinin yapamayacağı şeyleri yapamaz. Âdetli bir kadın için yasak olan eylemler bu durumdaki kadın için de gerçerli olur. Ancak bir sene geçtikten sonra görülen kan özür kanı olarak kabul edilmektedir. Fakat en iyisi bu durumda olan kadının bir kadın doğum uzmanına muayene olup, kanamasının âdet kanaması mı yoksa özür mü olduğunu tespit ettirmesi ve ibadetlerini ona göre yapmasıdır.