Menkul Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan menkul ’taşınabilir’’ anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak bir yerden bir yere taşınabilen malları tanımlamak için kullanılır. Menkuldür ise taşınmıştır demektir.

Taşınabilir özelliğe sahip, bir ekonomik değeri bulunan ve bu özelliği ile paraya çevrilebilen mallara menkul mallar adı verilir. Bu anlamda araba, telefon, televizyon, bilgisayar gibi taşınabilen ve nakde çevrilebilen tüm mallar menkul mallar olarak tanımlanabilir. Ticari kullanımda genellikle hisse senedi, bono, senet, poliçe gibi kıymetli evrakları belirtmek için kullanılır.

Menkul kıymetler nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı tanıma göre belirli bir parasal değeri ifade eden, seri olarak çıkarılan ve birer yatırım aracı olarak değerlendirilen kıymetli evraklara menkul kıymetler adı verilir. Menkul kıymetler dönemler halinde gelir getirmesi, misli nitelikte olması, hissedarlık ya da alacaklılık tesis etmesi gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Hukuki olarak menkul kıymetler kıymetli evraklar hükmündedir. Sermaye Piyasası Kurulu’na göre, hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri, hazine bonoları, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin bonoları, gelir ortaklığı senetleri, 2 yıl ya da daha uzun vadeli ipotekli borç senetleri ve irat senetleri menkul kıymetler olarak kabul edilir.

Menkul kıymetler sermaye iradı nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesine göre ‘mesleki faaliyetler dışında yer alan ve nakdi sermaye ya da para ile temsil edilen çeşitli değerlerden elde edilen faiz, lira ve kar payı gibi kazançlara menkul sermaye iradı (geliri)’ adı verilir.