Mekkeli Müşrikler ile Günümüz Toplumunun Benzer Özellikleri

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Mekkeli müşrikler ile günümüz toplumunun özelliklerini kıyaslayarak anlamaya çalışalım.

  1. Mekkeli müşrikler Allah’a yaklaşmak, Allah ile aralarında şefaatçi olmaları için Salih olduklarına inandıkları ölmüş kimselerin putlarını ilah edinmiş ve bu putlara tapıyorlardı. Günümüzde de insanlar yine salih olduklarına inandıkları yaşayan yada ölmüş kimselerin kendilerine şefaatçi olacaklarını düşünüyorlar. Örneğin, herhangi bir şeyhe bağlanmış bir sofi, şeyhinin her koşulda ahirette kendisine şefaatçi olacağına ve bu şefaatin kendisini mutlak manada kurtaracağını düşündüğünde şeyhinin kuvvet ve kudretini Allah Teala’nın kuvvet ve kudretinin önüne geçirmiş olur ve böylece şeyhini ilah edinerek şirke girmiş olur.

“Onu bırakıp ta kendilerine bir takım dostlar edinenler derler ki:” Biz bunlara ancak bizi Allah’a daha             fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şüphe yok ki Allah, onlarla müminler arasında ihtilaf ede   geldikleri şeyler hakkında hükmünü verecektir.” (Zümer, 3)

“Onlar Allah’ı bırakıp, kendilerine ne bir zarar ne bir fayda veremeyecek şeylere toparlar. Bir de; ‘Bu             putlar, Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir’ derler” (Yunus, 18)

  1. Cahiliye toplumunda hükmetme yetkisi Allah Teala’nın elinde değildi. Kanun koyma ve düzeni sağlama yetkisi kabile reislerinin elindeydi.Bu kabile reisleri kendi çıkarlarına uygun bir şekilde bulundukları topluma hükmederlerdi. Bu günkü toplumda ise hükmetme, hüküm koyma, kanun yapma yetkisi modern kabile reisleri diyebileceğimiz milletvekillerinin elindedir. Milletvekilleri de Allah Teala’nın kanunlarını bir kenara bırakmışlar, laik düzene uygun kanunlar çıkararak insanlara hükmetmektedirler.

“(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana             öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.” ( Nisa 105. ayet )

“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin          hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir. ” ( Maide 50. ayet )

“Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir.” ( Maide 44. ayet )