Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi

Pek çok kimsenin farkında olmadan yapmakta olduğu kabalıklardan biri de mekanla ilgili sünnetleri terk edilmesidir. Hayatımızda bunun örnekleri oldukça fazladır. Bazı kimseler her yıl hacca gider sene de birkaç kez umre yapar ancak bununla beraber yıllar geçer de Medine ziyaretinin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bazıları haram bölgede ikamet etmeyen ve belki ömründe bir kez mukaddes beldelere gelenleri kınar, halbuki bu kimseler Medine’ye gelir ve vakitlerini ganimet bilip ibadetle meşgul olurlar, ellerine geçen bu fırsatı değerlendirmede Arabistan’da yaşayan halktan daha hırslı davranırlar. Öyle ki orada yaşayan halktan bazıları bu dışarıdan gelen ziyaretçilerin halini görüp, onlar gibi buralara dışarıdan gelmeyi, orada oturuyor olmamayı arzular. Bazı kimseler ise menfaatlerine sandıkları bir takım şeyleri kaçırma endişesiyle, sünnetlere ve vacibata ihtimam göstermeksizin Medine’ye kısa bir ziyarette bulunurlar. Elbette ki böyle bir davranış siret-i nebeviyi okumamaktan ve sünnetin dışındaki şeylerle meşgul olup, asıl yapılması  gerekenleri unutmaktan kaynaklanır. Allah’a hamd olsun ki Mekke hariç insan hiçbir yerde bulamayacağı sıcaklığı ve huzuru Medine’de bulur.

Vahiy ile hayat bulmuş, Cebrail ve Mikail Aleyhisselam’ın dönüp dolaştığı, meleklerin inip çıktığı ve bağ ve bahçelerin zikirle dolup taştığı, toprağın beşer’in Efendisi Hz Peygamber’in mübarek bedenini örten, kendisinden Allahu Teala’nın dinini ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sünnetinin yayıldığı, fazilet ve hayır membaı, burhanlar ve mucizeler tanığı, efendiler efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hayatını geçirdiği yerler itina gösterilmeye en lâyık olan mekanlardır. Bu mübarek beldelere gönüllerde yer vermeli ve buraların manevi hazzını varılmalıdır. Elbette bu yerlerin ziyareti ümmetine bizi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i tanzimi ve O!nun sünnetine tabi olmaya götüren vesilelerin başında gelir.

Mescidi nebevide namaz kılmak da Medine’deki sünnetlerdendir. Burada namaz kat kat ecir ile mükafatlandırılacaktır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Şöyle buyurmuştur; “Bu mescidimde kılınan namaz Mescidi Haram hariç diğer bütün yerlerde kılınan namazdan 1000 kat daha üstündür.”

Mekana dair sünnetlerden biri de Kuba mescidinde namaz kılmaktır. Üseyd bin zuhayr’ın rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Kuba mescidinde kılınan namaz umre gibidir.” (Buhari/ Müslim)

Ayşe bin Sa’d Bin Ebi Vakkas şöyle demiştir; babamın şöyle dediğini duydum “Kuba mescidinde iki rekat namaz kılmam bana beytülmakdise iki defa uğramamdan daha sevimli gelir. İnsanlar Kuba mescidinin faziletini bilselerdi onun için yollara dökülürlerdi.” İbni Hacer fethul bari de bu hadisin isnadının sahih olduğunu belirtmiştir.

Sa’d Radıyallahu anhum bunu söylemekten kastı Kuba mescidine ziyarete teşvik etmektir. Yoksa onun için sefere çıkmanın caiz olduğunu ifade etmek değildir. Çünkü Resullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “3 Mescit dışında yola çıkılmaz; benim bu mescidim, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa.”( Buhari/ Müslim) Peygamberin mescidinde yolculuk yapmak müstehaptır.

Unutulan sünnetlerden biride Ravza i Şerif’te namaz kılmaktır. Burası önem verilip, kendisinden istifade edilmesi gereken Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Çünkü burası rahmetin indiği mekanlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleriyle bunu ifade etmiştir. “Evimle minberim arasında cennet bahçelerinden bir bahçe bulunur, minberim ise havuzun kenarındadır.” (Buhari/ Müslim)

İbni Hacer buradaki Bahçeden ne kastedildiği hususunda farklı görüşleri zikrettikten sonra bu hadis bu mekânın diğer mekanlara üstünlüğünü ifade etmek için söylenmiştir açıklamasını yapmıştır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve iki arkadaşının kabirlerini ziyaret etmek de Medine’yi ziyaret kapsamına girer.

Haram belde dışından gelenlerin Hz Peygamber’in kabrini her ziyarette edişlerinde selam vermelerinin gerekip gerekmediği hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak ziyaretin salat ve selam getirmenin şerefi hususunda Müslümanlar arasında icma vardır.

Yine diğer sahabeler ile şehitlerin kabirlerini ve Hz Hamza’nın kabrini ziyaret etmek de Medine’yi ziyaret merhumu içinde değerlendirilmelidir. Çünkü peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem onları ziyaret edip dua da bulunuyordu. Ayrıca kabirleri ziyaret hususunda varid olan hadis bunu ifade etmektedir. Yine kişi onlara dua etmeli, onların faziletlerini idrakinde olmalı, menkıbelerini ve mücadelelerini anmalı,  bununla üzülmeli ve ahireti hatırlanmalıdır. Umulur ki Allahu Teala bu vesile ile nasıl ki onlara yardım ettiyse,  bu kimseye de dini hususunda yardım eder, onu da bu sahabeler ile birlikte Nebiler, sıddıklar, şehitler ve Salih kimselerle beraber kılar. Ne güzel yoldaştır bu kimseler. Allahu Teala yardımını bizden esirgemesin.

Mekanla ilgili olan bu sünnetler yalnızca Medine’ye has değildir. Mekke’de Kabe’den sayıldığı için Hicr denilen kısımda makam-ı İbrahim’in ardında ya da kendisinde ibadet etmenin meşru olduğu diğer yerlerde namaz kılmak da bu sünnetten sayılır.

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi