Maddi çıkarlar elde etmek için boşanmak caiz midir?

Aile ve evlilik ciddi bir müessesedir. Bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar elde etmek için nikâhı suistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisi ile formalite evliliği yapması veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak üzere eşinden mahkeme kararıyla boşanması nikâhın suistimal edilmesinin örneklerindendir. Yanlış ve yalan beyanlarla elde edilen kazanç haksız bir kazanç- tır. Haksız yollarla elde edilen kazanç ise haramdır. Bu gibi durumlarda mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hü- kümlere göre bir bâin talakla boşanmış olurlar [Ali es-Sâidî, Hâşiyetü’l-Adevî ale’l-Kifâye, II, 40-41]. Evliliklerini devam ettirmek istemeleri hâlinde daha önce başka bir boşama olmamış ise yeni bir nikâh kıydırmaları gerekir.