Lohusalık süresi ne kadardır?

Doğumdan ya da düşükten sonra görülen kan nifas/lohusalık kanıdır. Böyle kadına lohusa denir. Her kadın için farklı nifas süreleri olabilir. Bu, kadınların fiziki bünyelerine, kalıtım ve çevre şartlarına göre değişir. Lohusalık hâlinin alt sınırı yoktur. Hanefî mezhebine göre üst sınırı kırk gündür. Kırk günden fazla görülen kan nifas kanı değil özür kanıdır. Lohusalık günlerindeki akıntı bir süre kesilip sonra devam ederse, akıntının kesildiği günler de lohusalık hâlinden sayılır [el-Cezirî, Kitabu’l-Fıkh Ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, s. 79-80] Şâfiî mezhebine göre de en azının sını- rı yoktur, ancak üst sınırı 60 gündür [Şirbînî, Muğni’l-muhtac, Beyrut, ts., I, 185]. Doğum yapan kadının kanaması kırk gün dolmadan kesilirse, kadın yıkanır ve ibadetlerini yapmaya başlar. Kırk gün geçtiği hâlde kan kesilmemişse özürlü sayılır, yıkanarak ibadetlerine başlar.