Küçük yaşta iken babası vefat eden çocuğa mirastaki payı ne zaman teslim edilir?

Vefat eden kimsenin varisleri hangi yaşta olurlarsa olsunlar İslam miras hukukunda öngörülen miktarda payları verilir. Kü- çük yaşta olanlar reşid oluncaya kadar mallarını velileri-vasileri (kanuni temsilcileri) koruma altına alırlar [Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 94-95]. Kur’an-ı Kerim bu konuda; “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.” [Nisâ, 4/2] ve “Yetimleri deneyin. Ergenlik çağına erdiklerinde eğer reşid olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin…” [Nisâ, 4/6] buyurulmaktadır.