Kocasının ölüm haberini alan bir kadın başka biriyle evlenir de daha sonra eski eşi gelirse, bu kadının nikâhı ile ilgili hüküm nedir?

Bir kadın güvenilir yollarla kocasının ölüm haberini aldıktan
veya mahkeme adamın öldüğüne karar verdikten sonra vefat iddetini bekler, ardından yeni bir evlilik yaparsa, yaptığı evlilik
geçerlidir. Bu evlilikten sonra eski kocasının yaşadığı anlaşılırsa,
ilk kocanın kadın üzerinde bir hakkı olmaz [Fetâvây-ı Hindiyye,
Beyrut 2000, II, 318]. Kadın, sonra evlendiği adamın eşi olarak kalır.(Diyanet)