Kocanın Kadın Üzerindeki Hakları

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Nikâh bir çeşit bağlılıktır; Kadın erkeğin canfesidir. Buna göre kadın, kocasının; mahiyeti günah olmayan her emrine kayıtsız – şartsız olarak uymak zorundadır. Erkeğin haklarına saygı gösterilmesi konusunda birçok hadisler vardır.

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

  • “Kadın, farz namazlarını kılınca. Ramazan Orucunu tutunca, ırzını koruyunca ve kocasının emrine uyunca, Rabb’in Cennetine girer.”

Görülüyor ki. Peygamber’imiz kocanın emrine uymayı. İslam’ın temel şartları ile birlikte zikretmiştir.

Akılda en çok kalması gereken hadisler şunlardır;

  • “Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.” [Taberani]
  • “Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği an veya kocası kendine kızdığı zaman, kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın Cennetliktir.” [Taberani]

Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber efendimiz aleyhisselam, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki:

  • “Hanımına selam söyle, yarı şehit sevabına kavuştuğunu haber ver!” [Şir’a]

Kocasının gönlünü kıran ve itaat etmeyen kadın hakkında da çok Hadis’i Şerifler mevcuttur.

Rasulullah (sav) Efendimiz bir Hadis’i Şerif de mealen buyuruyor :

  • “Dünyada bir kadın, kocasına eziyet ettiği vakit: (O Kocasının cennetteki) Hurisi, Allah (CC) senin belânı versin (Benim Efendime) eziyet etme, zira o (eziyet ettiğin kocan) senin yanında misafirdir pek yakında senden ayrılacaktır.” (Tirmizi)

Kocasına, elinden geldiği kadar güler yüzlü davranıp, sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

  • “Kıyamette Allah’u Teâlâ, kocasına dili ile eziyet eden kadının dilini 70 arşın uzun yapıp, boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve bedeni parçalanmış hale çevirir.” [Şir’a]

Kadına ziynet eşyası mubahtır. Ziynet almak için kocasını müşkül duruma düşürmemeli, yabancılara ziynetlerini göstermemelidir! Böyle olunca ziynetleri Cennete girmelerine ma’nî olmaz.

  • “Cennette kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini sordum. “Onları altın ve ziynet eşyası meşgul etti.” dediler.” [I. Ahmed]
  • “Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de, çok lanet ederler ve kocalarına karşı küfran-i nimette bulunurlar.” [Buhârî]

Kocasına bir iyilik yapmışsa, başına kakmamalıdır. Yeme ve giyme gibi hususlarda kocasını üzmemeli, yapamayacağı şeyi ondan istememelidir! Kocasının şerefini korumalı, her iste onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır.

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

  • “ Kocası kendisinden hoşnut bir halde ölen kadın. Cennet’e girer.”

***

Peygamber’imiz zamanında adamın biri bir yolculuğa çıkarken karısına evin üst katından alt katına inmemesini tembih eder. Kadının babası alt katta oturmaktadır. Adam hastalanır. Kadın birini Peygamber’imize göndererek evin alt katına inip babasını görmeye izin ister. Peygamber’imiz “Kocanın emrine uy” diye haber gönderir. Bu orada kadının babası ölür. Kadın yine alt kata inmek için Peygamberimizden izin ister. Peygamber’imiz tekrar “Kocanın emrine uy” diye haber gönderir. Kadının babası toprağa verildikten sonra Peygamber’imiz ona, kocasının emrine uyduğu için Allah’ın, babasını affettiğini bildirir.

***

Bir gün Hz. Fâtima, ağlayarak babasının huzuruna geldi.

Resûlullah buyurdu ki:

– Yâ Fâtima, niçin ağlıyorsun?

– Kasıtsız söylediğim bir sözden Ali bana kızdı. Özür diledim. Fakat onu üzdüğüm için ağlıyorum.

– kızım, bilmez misin, Allahü teâlânin rızası kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki daima kocasının rızasını arar, kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün ibadet, kocasına itaattir. Erkek, hanımından razı olunca, o kadın istediği kapıdan Cennete girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın, onu razı edinceye kadar, Allahü teâlânin lanetinde olur.[R. Nâsihîn]