Kısırlık, hepatit veya frengi gibi hastalığı olanlar evlenebilirler mi?

Sağlık Yüce Allah’ın insana bahşettiği en büyük nimetlerin başında
gelir. Bu nedenle insanoğlu hem sağlığının kıymetini bilmeli
hem de korunması için gereken her türlü tedbiri almalıdır.
Hepatit ve frengi gibi bulaşıcı hastalıklar sadece bu hastalığa
yakalananları değil, aynı zamanda eşlerini de tehdit eder. Öyle
ki, cinsel yolla bulaşan frengi hastalığının aile yaşamı gereği eşe
bulaşması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu tür bulaşıcı hastalığı
olanlar tedavi olduktan sonra evlenmelidirler. Tedavi olmadan ve hastalığını eşinden gizleyerek evlenen bir kimse kul hakkına
girmiş olur. Kısaca bu şekilde evlenmemek gerekir. Kısırlık ise
ayrı bir durumdur. Eşinin kısır olduğunu bilerek evlenen bir
kimse bu noktada daha sonra hak iddia edemez.(Diyanet)