Kişi sütbabasının diğer hanımından olan çocuğuyla evlenebilir mi?

Kur’an-ı Kerim’de, sütanneler ve sütkardeşlerle evlenmek yasaklanmıştır
[Nisâ, 4/23]. Hz. Peygamber (s.a.s.) de: “Nesep bakımından
haram olan, süt bakımından da haramdır.” [Buhârî, Şehâdât,
7; Müslim, Radâ, 1, 9; Ebû Dâvûd, Nikâh, 6] buyurmuştur. Bu yüzden
kişi, kendi baba bir kardeşiyle evlenemeyeceği gibi, sütbabasının diğer hanımından olan çocuğu da baba bir sütkardeşi olduğundan
onunla da evlenemez [Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 2000, V, 242](Diyanet)